Części do maszyn O&K

O marce O&K

O&K – to znana berlińska firma inżynieryjna Orenstein und Koppel założona 1876 roku. Jest na świecie rozpoznawalna jako producent doskonałych lokomotyw trakcji parowej jak i ciężkiego sprzętu budowlanego w tym przede wszystkim koparek. Pozycja na rynku doprowadziła do przejęcia marki przez grupę FIAT i powierzenie jej New Holland Construction.

Części do maszyn O&K

Od samego początku O&K zapewniało swoim klientom fachowe zaplecze serwisowe dysponujące oryginalnymi częściami O&K. Stosowanie części O&K zapewnia bezawaryjną pracę i niższe koszty eksploatacji. Dzięki przejęciu przez New Holland części O&K są nadal dostępne, a maszyny widoczne na placach budów.